CHANGES- En fascinerande show i tid och rum, är uteslutande en hyllning till ikonen David Bowie. Publiken får njuta av Bowies allra största hits, tolkade och arrangerade av och med Di Leva, ackompanjerad av några av Sveriges bästa musiker på scenen.

– Bowies popkulturella gärning kan inte nog poängteras – hans unika kreativitet har inte bara påverkat mig utan flera generationers musik, kultur, konst och tankar. Min intention är att bjuda publiken på en musikalisk fest med både fascinerande yta och gåtfullt djup. Jag och publiken kommer att komma ytterligare ett steg närmre David Bowies hjärta och vision, säger Thomas Di Leva.

Showens titel ”Changes”- En fascinerande show i tid och rum, grundar sig i ambitionen att publiken ska få känna historiens vingslag i både David Bowies karriär och livsgärning, samtidigt som den kommer att spegla samtidens olika vägval och stora förändringar som vi står inför. Publiken tas med på en spännande resa genom tid och rum, dröm och verklighet genom David Bowies musikaliska storverk.

Boka här

https://www.facebook.com/hamburgerbrs